Integritets-
policy

Integritetspolicy

Information om Nordiska Barbershop AB

Nordiska Barbershop AB, Masugnsvägen 52, Bromma 168 77, Sverige
E-post: [email protected]
Telefon: 0760 211 141

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Nordiska Barbershop AB avseende insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://test.stockholmfrisorbarbershop.se) (“Tjänsten”).

Ändringar i Policyn

Vi kan ändra denna Integritetspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade Integritetspolicyn på Tjänsten. Den reviderade Policyn kommer att vara effektiv 180 dagar från det att den reviderade Policyn publiceras i Tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter sådan tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade Integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information Vi Samlar In

Vi kommer att samla in och bearbeta följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-post
 • Mobil
 • Sociala medieprofiler

Hur Vi Samlar In Din Information

Vi samlar in/får information om dig på följande sätt:

 • När en användare fyller i registreringsformuläret eller annars lämnar personuppgifter
 • Genom interaktion med webbplatsen
 • Från offentliga källor

Hur Vi Använder Din Information

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Marknadsföring/Reklam
 • Skapa användarkonto
 • Insamling av kundfeedback
 • Support
 • Målriktad reklam
 • Hantera användarkonto

Om vi vill använda din information för något annat ändamål, kommer vi att be om ditt samtycke och kommer endast att använda din information efter att ha fått ditt samtycke och sedan endast för det/de ändamål(en) för vilka du gav samtycke, om vi inte är skyldiga att göra annorlunda enligt lag.

Hur Vi Delar Din Information

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje part utan att söka ditt samtycke, utom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

 • Annonservice
 • Marknadsföringsbyråer
 • Analys

Vi kräver att sådana tredje part använder den personliga information vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det angivna ändamålet.

Vi kan också lämna ut din personliga information för följande:

 1. För att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan juridisk process
 2. För att genomdriva dina avtal med oss, inklusive denna Integritetspolicy
 3. För att svara på påståenden att din användning av Tjänsten kränker någon tredje parts rättigheter

Om Tjänsten eller vårt företag sammanslås eller förvärvas med ett annat företag, kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Lagring Av Din Information

Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter användare avslutar sina konton eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in som detaljerat i denna Integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information längre för sådana ändamål som bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller för andra legitima skäl som genomförande av rättsliga rättigheter, bedrägeribekämpning, etc. Restinformation som är anonym och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina Rättigheter

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina data, be oss dela (porta) din personliga information till en annan enhet, återkalla allt samtycke du gett oss för att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en statlig myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på [email protected]. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de nödvändiga personuppgifterna eller återkallar ditt samtycke för att behandla dem för de söndamål som efterfrågades, kanske du inte kan komma åt eller använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

Cookies Och Liknande Tekniker

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i samband med dessa spårningstekniker, vänligen se vår Cookiepolicy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på de inneboende riskerna, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte garantera eller lova säkerheten för någon information du överför till oss och du gör det på egen risk.

Tredjepartslänkar & Användning Av Din Information

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna Integritetspolicy adresserar inte integritetspolicy och andra praxis av några tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan vara tillgänglig via en länk på Tjänsten. Vi råder dig starkt att granska integritetspolicyn på varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller praxis av några tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ansvarig För Dataskydd / Klagomålsansvarig

Om du har några frågor eller oro kring behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss, kan du maila vår Ansvarig för Dataskydd på Nordiska Barbershop AB, Masugnsvägen 52, e-post: [email protected]. Vi kommer att hantera dina frågor i enlighet med tillämplig lag.

Senast uppdaterad den 07-dec-2023

Ikraftträdandedatum 07-dec-2023